ต้องการความช่วยเหลือน้ำท่วม ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Share on Facebook

<< ผู้ที่ต้องการแจ้งความจำนงเข้าช่วยเหลือพื้นที่นี้ คลิกที่นี่ >>
ข้อมูลพื้นที่ประสบภัย
จุดประสบภัย :  ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
สถานะ : 
รอรับความช่วยเหลือ [แจ้งเปลี่ยนสถานะ คลิกที่นี่]
วันที่แจ้ง :  22 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น.
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่
 
ข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ / ข้อมูลขอความช่วยเหลือ
สถานการณ์/
ต้องการขอความช่วยเหลือ :
 
ออกมาไม่ได้ น้ำท้วมประมาณหน้าอก มีคนแก่และเด็ก
ต้องการให้เรือเข้ามาช่วยเหลือ ด่วน
ระดับน้ำ :  1.50 เมตร   (ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิม)
 
ความต้องการเครื่องอุปโภคบริโภค
อาหาร :  ไม่สามารถปรุงอาหารได้
น้ำดื่ม :  ขาดแคลนน้ำดื่ม
ไฟฟ้า :  ถูกตัดไฟฟ้า
 
:: ความต้องการอื่นๆเพิ่มเติม
 
ข้อมูลผู้ประสบภัยอื่นใกล้เคียง / ผู้นำชุมชน ที่ติดต่อแทนได้
ชื่อ :  พัชรา แย้มสังข์
ที่อยู่ :  เข้าไปในซอยวัดสังฒทาน
เบอร์โทร :  -- ไม่เปิดเผยเบอร์โทร --
หน่วยงานที่  
ประสานอยู่ :
 
ออกมาไม่ได้ น้ำท้วมประมาณหน้าอก มีคนแก่และเด็ก
 
ข้อมูลผู้ประสบภัย / ต้องการความช่วยเหลือ
ชื่อผู้ประสบภัย
หรือชื่อผู้ติดต่อ :
 
พัชรา แย้มสังข์
เบอร์โทร :  -- ไม่เปิดเผยเบอร์โทร --
สถานภาพ :  เป็นผู้นำท้องถิ่น
 
ผู้แจ้ง :  ธีรยุทธ
 
<<ข้อมูลขอความช่วยเหลือก่อนหน้า ข้อมูลขอความช่วยเหลือถัดไป>>:: ร่วมสนทนา ให้กำลังใจ หรือเสนอการช่วยเหลือ