ต้องการความช่วยเหลือน้ำท่วม หมู่ 1 ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Share on Facebook

<< ผู้ที่ต้องการแจ้งความจำนงเข้าช่วยเหลือพื้นที่นี้ คลิกที่นี่ >>
ข้อมูลพื้นที่ประสบภัย
จุดประสบภัย :  หมู่ 1 ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
สถานะ : 
ได้รับความช่วยเหลือแล้ว [แจ้งเปลี่ยนสถานะ คลิกที่นี่]
วันที่แจ้ง :  22 ตุลาคม 2554 เวลา 19.15 น.
  
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่
 
ข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ / ข้อมูลขอความช่วยเหลือ
สถานการณ์/
ต้องการขอความช่วยเหลือ :
 
ระดับนํ้าลดลงเรื่อยๆหลักจากได้รับการช่วยเหลือ
จำนวนความ  
เดือดร้อน :
 
600 ครัวเรือน
ระดับน้ำ :  - เมตร   (ระดับน้ำลดลงจากเดิม)
 
 
ความต้องการเครื่องอุปโภคบริโภค
อาหาร :  ปรุงอาหารได้ในพื้นที่
น้ำดื่ม :  มีน้ำดื่มเพียงพอในพื้นที่
  แหล่งน้ำดื่ม : ประปากรอง
สุขภาพ :  มีโรคระบาดในพื้นที่
  นํ้ากัดเท้า
ห้องน้ำ :  มีเพียงพอ
ที่อยู่อาศัย :  มีเพียงพอ
เครื่องนุ่งห่ม :  มีเพียงพอ
ไฟฟ้า :  มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่
น้ำประปา :  มีน้ำประปาในพื้นที่
ขยะ&ของเสีย :  สะสมจำนวนมาก นํ้าเน่าเสียเป็นสีดำแล้ว
 
:: ความต้องการอื่นๆเพิ่มเติม
 
ข้อมูลผู้ประสบภัยอื่นใกล้เคียง / ผู้นำชุมชน ที่ติดต่อแทนได้
ชื่อ : 
ที่อยู่ : 
 
ข้อมูลผู้ประสบภัย / ต้องการความช่วยเหลือ
ชื่อผู้ประสบภัย
หรือชื่อผู้ติดต่อ :
 
พิชัยโชค สูญสิ้นภัย
เบอร์โทร :  -- ไม่เปิดเผยเบอร์โทร --
สถานภาพ :  เป็นผู้นำท้องถิ่น
 
ผู้แจ้ง :  พิชัยโชค
 
<<ข้อมูลขอความช่วยเหลือก่อนหน้า ข้อมูลขอความช่วยเหลือถัดไป>>:: ร่วมสนทนา ให้กำลังใจ หรือเสนอการช่วยเหลือ