ต้องการความช่วยเหลือน้ำท่วม หมู่ 10 ต.บางคูวัด อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี

Share on Facebook

<< ผู้ที่ต้องการแจ้งความจำนงเข้าช่วยเหลือพื้นที่นี้ คลิกที่นี่ >>
ข้อมูลพื้นที่ประสบภัย
จุดประสบภัย :  หมู่ 10 ต.บางคูวัด อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี
สถานะ : 
ยกเลิกขอความช่วยเหลือ [แจ้งเปลี่ยนสถานะ คลิกที่นี่]
  เหตุผลที่ยกเลิก : ไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยแล้ว
วันที่แจ้ง :  22 ตุลาคม 2554 เวลา 20.54 น.
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่
 
ข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ / ข้อมูลขอความช่วยเหลือ
สถานการณ์/
ต้องการขอความช่วยเหลือ :
 
ระดับน้ำ :  - เมตร   (ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิม)
 
 
ความต้องการเครื่องอุปโภคบริโภค
อาหาร :  ปรุงอาหารได้ในพื้นที่
น้ำดื่ม :  มีน้ำดื่มเพียงพอในพื้นที่
  แหล่งน้ำดื่ม : ตู้กดน้ำ
ห้องน้ำ :  ขาดแคลน
  ห้องน้ำใช้ไม่ได้
ที่อยู่อาศัย :  มีเพียงพอ
เครื่องนุ่งห่ม :  มีเพียงพอ
ไฟฟ้า :  มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่
น้ำประปา :  มีน้ำประปาในพื้นที่
 
:: ความต้องการอื่นๆเพิ่มเติม
 
ข้อมูลผู้ประสบภัยอื่นใกล้เคียง / ผู้นำชุมชน ที่ติดต่อแทนได้
ชื่อ :  สมเศียร เอี่ยมแจ้ง
ที่อยู่ :  หมู่บ้านเมืองประชา บ้านเลขที่145/32 ซ.13 ม.10 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เบอร์โทร :  -- ไม่เปิดเผยเบอร์โทร --
 
ข้อมูลผู้ประสบภัย / ต้องการความช่วยเหลือ
ชื่อผู้ประสบภัย
หรือชื่อผู้ติดต่อ :
 
นาย สมเศียร เอี่ยมแจ้ง
เบอร์โทร :  -- ไม่เปิดเผยเบอร์โทร --
อีเมล์ :  -- ไม่เปิดเผยอีเมล์ --
สถานภาพ :  เป็นผู้ประสบภัย
 
ผู้แจ้ง :  น.ส.ทรรศนีย์ เอี่ยมแจ้ง
 
<<ข้อมูลขอความช่วยเหลือก่อนหน้า ข้อมูลขอความช่วยเหลือถัดไป>>:: ร่วมสนทนา ให้กำลังใจ หรือเสนอการช่วยเหลือ