ต้องการความช่วยเหลือน้ำท่วม หมู่ 2,3 ต.บางขะแยง อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี

Share on Facebook

<< ผู้ที่ต้องการแจ้งความจำนงเข้าช่วยเหลือพื้นที่นี้ คลิกที่นี่ >>
ข้อมูลพื้นที่ประสบภัย
จุดประสบภัย :  หมู่ 2,3 ต.บางขะแยง อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี
สถานะ : 
รอรับความช่วยเหลือ [แจ้งเปลี่ยนสถานะ คลิกที่นี่]
วันที่แจ้ง :  27 ตุลาคม 2554 เวลา 14.31 น.
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่
 
ข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ / ข้อมูลขอความช่วยเหลือ
สถานการณ์/
ต้องการขอความช่วยเหลือ :
 
ตอนนี้ต้องการเรืออาหารและยามากค่ะเพราะลลงลุยน้ำมาหลายวันแล้วผื่นขึ้นเต้มตัวเท้าก็มีแผลยังไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือเลยทาง อบต.เขาก็แจกเฉพาะญาติพี่น้องเขาทางในซอยวัดป่าแต่ทางซอยที่อยู่นี้เหมือนเป็นทางผ่านเลยมีเรือขนของบริจาคผ่านมาตลอดแต่ไม่เคยได้เลย ค่าเรือก็แพงเที่ยวละ100 คนที่อยู่ตามห้องเช่าก็ยิ่งไม่ได้ของเลยทาง อบต.เขาบอกว่าเป็นคนนอกพื้นที่ไม่แจก
จำนวนความ  
เดือดร้อน :
 
150 ครัวเรือน
ระดับน้ำ :  1 เมตร   (ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิม)
 
ความต้องการเครื่องอุปโภคบริโภค
อาหาร :  ปรุงอาหารได้ในพื้นที่
  การทานอาหาร : มาม่า
น้ำดื่ม :  ขาดแคลนน้ำดื่ม
  ความต้องการ : น้ำขวด
สุขภาพ :  มีโรคระบาดในพื้นที่
  ท้องร่วง ตาแดง ผื่นคัน เท้าเปื่อย
ห้องน้ำ :  มีเพียงพอ
ที่อยู่อาศัย :  มีเพียงพอ
เครื่องนุ่งห่ม :  มีเพียงพอ
ไฟฟ้า :  มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่
น้ำประปา :  ถูกตัดน้ำประปา
เรือ :  ไม่มี
ขยะ&ของเสีย :  ขยะลอยทั่วไปหมด
ความต้องการ  
พิเศษ :
 
ผู้ป่วย : -
  คนชรา : -
  เด็ก : -
  เด็กทารก : -
ความต้องการ  
พิเศษในพื้นที่ :
 
เรือ อาหาร น้ำดื่ม ยา
 
:: ความต้องการอื่นๆเพิ่มเติม
 
ข้อมูลผู้ประสบภัยอื่นใกล้เคียง / ผู้นำชุมชน ที่ติดต่อแทนได้
ชื่อ :  ศิวิมล ศาตรา
ที่อยู่ :  74/31 ม.2 ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เบอร์โทร :  -- ไม่เปิดเผยเบอร์โทร --
อีเมล์ :  -- ไม่เปิดเผยอีเมล์ --
ทวิตเตอร์ :  -
หน่วยงานที่  
ประสานอยู่ :
 
เทศบาลตำบลบางขะแยง
 
ข้อมูลผู้ประสบภัย / ต้องการความช่วยเหลือ
ชื่อผู้ประสบภัย
หรือชื่อผู้ติดต่อ :
 
อำพร พงษ์แสวง
เบอร์โทร :  -- ไม่เปิดเผยเบอร์โทร --
อีเมล์ :  -- ไม่เปิดเผยอีเมล์ --
สถานภาพ :  เป็นผู้นำท้องถิ่น
 
ผู้แจ้ง :  เอกพันธ์ พงษ์แสวง
 
<<ข้อมูลขอความช่วยเหลือก่อนหน้า ข้อมูลขอความช่วยเหลือถัดไป>>:: ร่วมสนทนา ให้กำลังใจ หรือเสนอการช่วยเหลือ