ต้องการความช่วยเหลือน้ำท่วม หมู่ 5 ต.บางปรอก อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี

Share on Facebook

<< ผู้ที่ต้องการแจ้งความจำนงเข้าช่วยเหลือพื้นที่นี้ คลิกที่นี่ >>
ข้อมูลพื้นที่ประสบภัย
จุดประสบภัย :  หมู่ 5 ต.บางปรอก อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี
สถานะ : 
รอรับความช่วยเหลือ [แจ้งเปลี่ยนสถานะ คลิกที่นี่]
วันที่แจ้ง :  28 ตุลาคม 2554 เวลา 00.15 น.
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่
 
ข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ / ข้อมูลขอความช่วยเหลือ
สถานการณ์/
ต้องการขอความช่วยเหลือ :
 
หมู่บ้านปทุมวิลเลจน้ำเพิ่มขึ้นทุกวัน น้ำไม่ลด มีชาวบ้านที่ยังอยู่ไม่อพยพไปไหนประมาณ90 คน ตอนนี้มีปัญหาขาดแคลนน้ำดื่ม และมีขยะมากมายเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นเพราะไม่มีรถมาเก็บตั้งแต่ก่อนน้ำท่วม และน้ำเริ่มเน่า ประชาชนเริ่มเป็นโรคน้ำกัดเท้า ถนนในหมู่บ้านน้ำทว่มประมาณเกือบ 2 เมตร ถนนหน้าหมู่บ้านน้ำอยู่เหนือระดับเอว การเดินทางลำบากมากเพราะรถทหารที่จะเข้ามาศาลากลางปทุมธานีมีน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของคนปทุมธานี ตอนนี้มีปลิงออกมาอาละวาดอีกด้วย และมีปัญหาเรื่องยุ่งลายชุกชุมมาก ในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่จะมีเด็กและคนชราเยอะ
จำนวนความ  
เดือดร้อน :
 
90 ครัวเรือน
ระดับน้ำ :  - เมตร   (ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิม)
 
ความต้องการเครื่องอุปโภคบริโภค
อาหาร :  ไม่สามารถปรุงอาหารได้
  อาหาร หรืออุปกรณ์ปรุงอาหารที่ต้องการ : ต้องการข้าวกล่อง
น้ำดื่ม :  ขาดแคลนน้ำดื่ม
  ความต้องการ : เครื่องกรองน้ำในหมู่บ้าน
สุขภาพ :  มีโรคระบาดในพื้นที่
  น้ำกัดเท้า
ห้องน้ำ :  มีเพียงพอ
ที่อยู่อาศัย :  มีเพียงพอ
เครื่องนุ่งห่ม :  มีเพียงพอ
ไฟฟ้า :  มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่
น้ำประปา :  มีน้ำประปาในพื้นที่
เรือ :  ต้องการเรือหรือแพที่ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้สัญจรภายในหมู่บ้านเพราะที่ได้มามีไม่เพียงพอกับความต้องการของคนในหมู่บ้าน
ขยะ&ของเสีย :  ต้องการให้มีเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะภายในชุมชนเพราะขยะมีเป็นจำนวนมาก และส่งกลิ่นเหม็น และทำให้น้ำเน่าเสีย
ความต้องการ  
พิเศษ :
 
 
  คนชรา : ส่วนใหญ่เป็นเบาหวาน/ความดัน
  เด็ก : จะถูกยุงกัดและเป็นผื่นคัน
ความต้องการ  
พิเศษในพื้นที่ :
 
ต้องการเครื่องกรองน้ำสะอาดเอามาติดที่สโมสรหมู่บ้านปทุมวิลเลจเพื่อคนในชุมชนได้มีน้ำสะอาดดื่ม
 
:: ความต้องการอื่นๆเพิ่มเติม
 
ข้อมูลผู้ประสบภัยอื่นใกล้เคียง / ผู้นำชุมชน ที่ติดต่อแทนได้
ชื่อ : 
ที่อยู่ : 
 
ข้อมูลผู้ประสบภัย / ต้องการความช่วยเหลือ
ชื่อผู้ประสบภัย
หรือชื่อผู้ติดต่อ :
 
พชรพรรณ กิจวิธี
เบอร์โทร :  -- ไม่เปิดเผยเบอร์โทร --
อีเมล์ :  -- ไม่เปิดเผยอีเมล์ --
สถานภาพ :  เป็นผู้นำท้องถิ่น
 
ผู้แจ้ง :  พชรพรรณ กิจวิธี
 
<<ข้อมูลขอความช่วยเหลือก่อนหน้า ข้อมูลขอความช่วยเหลือถัดไป>>:: ร่วมสนทนา ให้กำลังใจ หรือเสนอการช่วยเหลือ