ต้องการความช่วยเหลือน้ำท่วม หมู่ 3 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

Share on Facebook

<< ผู้ที่ต้องการแจ้งความจำนงเข้าช่วยเหลือพื้นที่นี้ คลิกที่นี่ >>
ข้อมูลพื้นที่ประสบภัย
จุดประสบภัย :  หมู่ 3 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
สถานะ : 
ยกเลิกขอความช่วยเหลือ [แจ้งเปลี่ยนสถานะ คลิกที่นี่]
  เหตุผลที่ยกเลิก : หารถลากได้เองเรียบร้อยแล้ว
วันที่แจ้ง :  28 ตุลาคม 2554 เวลา 13.53 น.
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่
 
ข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ / ข้อมูลขอความช่วยเหลือ
สถานการณ์/
ต้องการขอความช่วยเหลือ :
 
ต้องการนำรถออกจากพื้นที่ด่วน นำมาใช้ลากหรือบรรทุกรถกระบะ ซึ่งจอดอยุ่บริเวณที่น้ำยังท่วมไม่ถึงแต่ล้อมรอบไปด้วยน้ำทั้งหมด (ยินดีเสียค่าใช้จ่าย)
ระดับน้ำ :  1 เมตร   (ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิม)
 
ความต้องการเครื่องอุปโภคบริโภค
 
:: ความต้องการอื่นๆเพิ่มเติม
 
ข้อมูลผู้ประสบภัยอื่นใกล้เคียง / ผู้นำชุมชน ที่ติดต่อแทนได้
ชื่อ : 
ที่อยู่ : 
 
ข้อมูลผู้ประสบภัย / ต้องการความช่วยเหลือ
ชื่อผู้ประสบภัย
หรือชื่อผู้ติดต่อ :
 
นายมงคล
เบอร์โทร :  -- ไม่เปิดเผยเบอร์โทร --
อีเมล์ :  -- ไม่เปิดเผยอีเมล์ --
สถานภาพ :  เป็นผู้นำท้องถิ่น
 
ผู้แจ้ง :  นายมงคล
 
<<ข้อมูลขอความช่วยเหลือก่อนหน้า ข้อมูลขอความช่วยเหลือถัดไป>>:: ร่วมสนทนา ให้กำลังใจ หรือเสนอการช่วยเหลือ