ต้องการความช่วยเหลือน้ำท่วม หมู่ 3 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร

Share on Facebook

<< ผู้ที่ต้องการแจ้งความจำนงเข้าช่วยเหลือพื้นที่นี้ คลิกที่นี่ >>
ข้อมูลพื้นที่ประสบภัย
จุดประสบภัย :  หมู่ 3 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร
สถานะ : 
รอรับความช่วยเหลือ [แจ้งเปลี่ยนสถานะ คลิกที่นี่]
วันที่แจ้ง :  3 พฤศจิกายน 2554 เวลา 17.28 น.
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่
 
ข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ / ข้อมูลขอความช่วยเหลือ
สถานการณ์/
ต้องการขอความช่วยเหลือ :
 
จำนวนความ  
เดือดร้อน :
 
50 ครัวเรือน
ระดับน้ำ :  - เมตร   (ระดับน้ำลดลงจากเดิม)
 
ความต้องการเครื่องอุปโภคบริโภค
ความต้องการ  
พิเศษในพื้นที่ :
 
ถุงยังชีพ ยาสามัญประจำบ้าน ยาทาแก้น้ำกัดเท้า น้ำดื่ม ต้องการความช่วยเหลือด่วนค่ะเพราะตั้งแต่น้ำท่วมมายังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานใหนเลยค่ะ
 
:: ความต้องการอื่นๆเพิ่มเติม
 
ข้อมูลผู้ประสบภัยอื่นใกล้เคียง / ผู้นำชุมชน ที่ติดต่อแทนได้
ชื่อ :  ป้าสาย
ที่อยู่ :  หมู่บ้านออมธนา หมู่3 ถนนเพิ่มสิน แขว
 
ข้อมูลผู้ประสบภัย / ต้องการความช่วยเหลือ
ชื่อผู้ประสบภัย
หรือชื่อผู้ติดต่อ :
 
หมู่บ้านออมธนา
เบอร์โทร :  -- ไม่เปิดเผยเบอร์โทร --
สถานภาพ :  เป็นผู้นำท้องถิ่น
 
ผู้แจ้ง :  ป้าสาย
 
<<ข้อมูลขอความช่วยเหลือก่อนหน้า ข้อมูลขอความช่วยเหลือถัดไป>>:: ร่วมสนทนา ให้กำลังใจ หรือเสนอการช่วยเหลือ