ต้องการความช่วยเหลือน้ำท่วม หมู่ 1 ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Share on Facebook

<< ผู้ที่ต้องการแจ้งความจำนงเข้าช่วยเหลือพื้นที่นี้ คลิกที่นี่ >>
ข้อมูลพื้นที่ประสบภัย
จุดประสบภัย :  หมู่ 1 ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
สถานะ : 
รอรับความช่วยเหลือ [แจ้งเปลี่ยนสถานะ คลิกที่นี่]
วันที่แจ้ง :  7 พฤศจิกายน 2554 เวลา 12.34 น.
แสดงแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่
 
ข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ / ข้อมูลขอความช่วยเหลือ
สถานการณ์/
ต้องการขอความช่วยเหลือ :
 
น้ำเน่าเสีย ดำ และ เหม็นมาก ต้องการการบำบัด และ การเก็บขยะ
ระดับน้ำ :  0.50 เมตร   (ระดับน้ำยังทรงตัว)
 
ความต้องการเครื่องอุปโภคบริโภค
อาหาร :  ปรุงอาหารได้ในพื้นที่
น้ำดื่ม :  ขาดแคลนน้ำดื่ม
ห้องน้ำ :  มีเพียงพอ
ที่อยู่อาศัย :  มีเพียงพอ
เครื่องนุ่งห่ม :  มีเพียงพอ
ไฟฟ้า :  มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่
น้ำประปา :  มีน้ำประปาในพื้นที่
เรือ :  มีเรือรับจ้าง แต่น้อย และ ราคาแพง
ขยะ&ของเสีย :  ขยะและของเสียเน่าเหม็น
 
:: ความต้องการอื่นๆเพิ่มเติม
 
ข้อมูลผู้ประสบภัยอื่นใกล้เคียง / ผู้นำชุมชน ที่ติดต่อแทนได้
ชื่อ : 
ที่อยู่ : 
 
ข้อมูลผู้ประสบภัย / ต้องการความช่วยเหลือ
ชื่อผู้ประสบภัย
หรือชื่อผู้ติดต่อ :
 
ธัญลักษณ์ สืบเชื้อ
เบอร์โทร :  -- ไม่เปิดเผยเบอร์โทร --
อีเมล์ :  -- ไม่เปิดเผยอีเมล์ --
สถานภาพ :  เป็นผู้นำท้องถิ่น
 
ผู้แจ้ง :  ธัญลักษณ์ สืบเชื้อ
 
<<ข้อมูลขอความช่วยเหลือก่อนหน้า ข้อมูลขอความช่วยเหลือถัดไป>>:: ร่วมสนทนา ให้กำลังใจ หรือเสนอการช่วยเหลือ